custom-header

Przeciwdziałanie wypadkom przy pracy

Przeciwdziałanie wypadkom przy pracy

Przeciwdziałanie wypadkom przy pracy

W każdym zakładzie przemysłowym, gdzie ludzie pracują przy taśmach albo używają środków chemicznych lub innych szkodliwych substancji, istnieje zwiększone ryzyko wypadków przy pracy. Dotyczy to na przykład fabryk produkujących opony, płyty wiórowe, materiały wybuchowe, a nawet zakładów produkujących żywność.

Każdy taki wypadek może okazać się bardzo niebezpieczny dla zdrowia, a nawet życia, dlatego tak ważne jest, aby zatrudnieni pracownicy mieli świadomość istniejącego zagrożenia oraz przestrzegali podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przy tego typu pracach nie ma miejsca na błąd czy lekceważenie istniejących przepisów, procedur i zasad bezpieczeństwa. Pracodawcy zdają sobie sprawę z tego, że niestety to właśnie owo nieprzywiązywanie wagi do ustalonych zasad postępowania jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków przy pracy i starają się temu przeciwdziałać.

W pierwszej kolejności wszyscy pracownicy powinni zostać zapoznani z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie oraz z zasadami dotyczącymi przeciwdziałania wypadkom przy pracy. Bhp szkolenia powinny odbywać się regularnie co dwa lata, tak aby każdy pracownik miał możliwość uaktualnienia i uzupełnienia swojej wiedzy z zakresu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poznać istniejące zagrożenia na danym stanowisku pracy.

Kolejną niezmiernie ważną kwestią w takich zakładach jest przeszkolenie pracowników z zasad postępowania w razie wypadków i w sytuacjach zagrożenia. Z obowiązujących przepisów prawa pracy wynika, że pracownicy powinni odbyć kurs pierwszej pomocy, tak aby w razie jakiegokolwiek wypadku wiedzieli jak postępować oraz w jaki sposób udzielić natychmiastowej pomocy osobom poszkodowanym.

Kurs pierwszej pomocy prowadzony jest zwykle przez ratowników medycznych lub lekarzy, którzy nie tylko omawiają teoretyczne podstawy udzielania pomocy przedmedycznej, ale przede wszystkim prowadzą ćwiczenia praktyczne. Podczas takiego kursu pracownicy zdobywają między innymi umiejętności opatrywania ran, postępowania w razie oparzeń, złamań, omdleń. Jest to wiedza, od której może zależeć ludzkie życie, dlatego nie wolno tego lekceważyć i warto przeszkolić swych pracowników. Ponadto wiedza taka może być przydatna nie tylko w pracy, lecz również w życiu codziennym.

więcej na: http://www.bhp-center.com.pl/

No comments.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *